Առողջապահության և բժշկագիտության հայկական հանդես

Հատոր 3-2

ՑԱՆԿ

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ …………………………………… 9

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱԿՆԱՐԿՆԵՐ …………………………………… 13
Ժամանակակից ֆոտոթերապիայի հիմունքները նորածնային դեղնուկի ժամանակ: Գրականության ակնարկ …………………………………… 14
Գոհար Մարգարյան, Պավել Մազմանյան

Առողջության առաջնային պահպանման համակարգում մանկաբուժական ծառայության մարդկային ռեսուրսներով ապահովվածության հիմնախնդիրները Հայաստանում …………………………………… 23
Կարինե Սարիբեկյան, Դավիթ Մելիք-Նուբարյան, Գոհար Երիմյան

Արգանդի վզիկի քաղցկեղի սքրինինգի մեթոդաբանությունը և արդյունավետությունը համաշխարհային պրակտիկայում …………………………………… 36
Վահե Տեր-Մինասյան

ԿԱՐԾԻՔ …………………………………… 55
Առողջապահահական ոլորտի թարգմանության և թարգմանիչների պատրաստման առանձնահատկությունները …………………………………… 56
Գայանե Հովհաննիսյան, Արմինե Վահանյան, Հրաչյա Տաթևյան

ՀԱՏՈՒԿ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ …………………………………… 67
Բուժաշխատողների լիցենզավորման համակարգի ներդնումը Հայաստանում …………………………………… 68
Գոհար Երիմյան, Լենա Նանուշյան, Կարինե Աբրահամյան

ՕՐԻԳԻՆԱԼ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ …………………………………… 75
Հայաստանի Հանրապետությունում ծխախոտային արտադրատեսակների մասին օրենսդրության կիրառումն ապահովելու նպատակով իրականացված մշտադիտարկման արդյունավետության գնահատում …………………………………… 76
Արևիկ Թորոսյան, Կարինե Աբրահամյան, Մարիամ Մնացականյան, Ալեքսանդր Բազարչյան, Լենա Նանուշյան, Արսեն Թորոսյան

ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԴԵՊՔԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ …………………………………… 83
Եղջերաթաղանթի իմուն խոցերի բուժումը տեկտոնիկ կերատոպլաստիկայի կիրառմամբ. կլինիկական դեպքերի նկարագրություն …………………………………… 84
Անի Համբարձումյան, Մերի Ալոյան, Օֆելյա Գինոյան

Պարբերական հիվանդության ժամանակ զարգացած ռաբդոմիոլիզ և երիկամի սուր վնասում: Մկան-երիկամային համախտանիշով բարդացած սուր պոլիմիոզիտի կլինիկական դեպքի նկարագրություն …………………………………… 91
Մանե Սարգսյան, Վարդան Ղուկասյան, Արմինե Խեչոյան, Սվետլանա Հայրապետյան, Սոնյա Փալանջյան, Տատյանա Ալավերդյան

Կատամենիալ պնևմոթորաքս. կլինիկական դեպքեր և գրականության տվյալների վերլուծություն …………………………………… 95
Ռուբեն Ստեփանյան, Շահեն Դանիելյան, Գևորգ Ոսկանյան, Սերգեյ Մատիկյան, Արման Ավետիսյան, Գագիկ Առաքելյան, Լևոն Ստեփանյան, Գոռ Գեղամյան, Հայկ Կոբելյան, Միսակ Բասենցյան

ՀԱՅՈՑ ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ ԴԱՐԱՆ …………………………………… 101
Պարենտերալ ֆերմենտների ուսմունքի մասին (Աբդերհալդենի մեթոդով) ……………………………………102
Հովհաննես Պարսամով

ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ …………………………………… 109