Առողջապահության և բժշկագիտության հայկական հանդես

Հատոր 3-1

ՑԱՆԿ

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ…………………………………….9

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱԿՆԱՐԿՆԵՐ…………………………………….11
Ժամանակակից բժշկական էլեկտրոնային գծային արագացուցիչների որակի ապահովումը ճառագայթային թերապիայում…………………………………….12
Պարույր Մ. Անտոնյան, Լուսինե Մ. Մուրադյան, Դիանա Մ. Մուրադյան

Ռադիոմոդիֆիկացիան ճառագայթային թերապիայում. համառոտ ակնարկ…………………………………….22
Լուսինե Մ. Մուրադյան, Պարույր Մ. Անտոնյան, Դիանա Մ. Մուրադյան

ՀԱՏՈՒԿ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ…………………………………….27
Բուժաշխատողների շարունակական մասնագիտական զարգացման համակարգի բարեփոխումները և հեռանկարները Հայաստանում…………………………………….28
Լենա Մ. Նանուշյան, Գոհար Ա. Երիմյան, Սամվել Գ. Հովհաննիսյան

Երևանի կանաչ ֆոնդի ստեղծման, խնամքի և կառավարման կազմակերպություն հիմնելու խնդիրները…………………………………….34
Քրիստինե Վարդանյան

ՕՐԻԳԻՆԱԼ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ…………………………………….41
Կարիդակիսն ընդդեմ մարսուպիալացման. Տղամարդկանց մոտ միջհետույքային պիլոնիդալ հիվանդության բուժման կարճաժամկետ համեմատական ելքերը…………………………………….42
Արման Մուրադյան, Արման Հակոբյան, Էդգար Մարտիրոսյան, Համլետ Ղորխմազյան, Վահան Գևորգյան, Վահագն Համբարձումյան

ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԴԵՊՔԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ…………………………………….51
Զարգացման հապաղում, եղջերաթաղանթի պղտորում, հիպոմիելինացնող լեյկոէնցեֆալոպաթիա. հերքել IV տիպի մուկոլիպիդոզը…………………………………….52
Մանե Թադևոսյան, Բիայնա Սուխուդյան, Դավիթ Բաբիկյան, Օյգեն Բոլտսհաուզեր

Պերֆուզիոն տեսապատկերման և մագնիսառեզոնանսային սպեկտրոսկոպիայի ներդրումը ուղեղային լիմֆոմայի ախտորոշման մեջ…………………………………….57
Էմանուել Իրլ, Սեմի Բեար, Անաել Ռիյո, Համբար Գայայան

Գամմա ճառագայթված մանրէազերծ եղջերաթաղանթի փոխպատվաստման վիրահատությունների մեր փորձը…………………………………….61
Սյուզաննա Քեչյանց, Օֆելյա Գինոյան, Լուսինե Կամբուլյան, Անի Համբարձումյան, Աննա Հովակիմյան

Սթիվենսի-Ջոնսոնի համախտանիշ և թունավոր վերնամաշկային նեկրոլիզ. դեպքերի շարք և գրականության համառոտ ակնարկ…………………………………….67
Տաթևիկ Ալոյան, Զարուհի Կալիկյան, Սոնա Հարությունյան, Ալեքսանդրա Զաքարյան, Մարիամ Մովսիսյան, Լուսնթագ Կծոյան, Օվանես Կարսլյան, Արմինե Հակոբյան

Դենսիտոմետրիկ տվյալների մեկնությունը անկիլոզացնող սպոնդիլիտով հիվանդի…………………………………….73
Նարինե Վ. Ասլանյան

ՀԱՅՈՑ ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ ԴԱՐԱՆ…………………………………….77
Սկոպոլամին-մորֆինային-քլորոֆորմային անզգայացման դիտարկումներ…………………………………….78
Ա.Ի. Գրիգորյան

ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ…………………………………….83