Առողջապահության և բժշկագիտության հայկական հանդես

Բժշկական կադրերը, բժշկական բարձրագույն և միջնակարգ կրթությունը, բժիշկների կատարելագործումը Հայաստանում