Առողջապահության և բժշկագիտության հայկական հանդես

Հատոր 1-1

ՑԱՆԿ

ՆԵՐԱԾԱԿԱՆ …………………… 7
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ …………………… 10
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱԿՆԱՐԿՆԵՐ …………………… 13
Հայաստանում առկա պատվաստանյութերը COVID-19-ի դեմ. արդյունավետություն և անվտանգություն …………………… 14
Միլիտոնյան Հ., Իսահակյան Ա., Բազարչյան Ա., Սահակյան Գ.

Վերարտադրողական օժանդակ տեխնոլոգիաներ և սաղմի դոնորություն. լինել, թե՞ չլինել …………………… 20
Համբարձումյան Է.Մ.

ՀԱՏՈՒԿ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ …………………… 27
Քնի բժշկության եվ քնի հետազոտման արդի վիճակը եվ ապագա հնարավորությունները Հայաստանում …………………… 28
Խաչատրյան Ս.Գ., Իսայան Մ.Ա., Հովակիմյան Հ.Ա., Դելեանու Օ., Կորոստովցևա Լ., Ֆերբրեքեն Յ., Վան դեր Վերֆ Ի., Բազարչյան Ա.Ա., Գնիդովեկ-Ստրաժիսար Բ.

ՕՐԻԳԻՆԱԼ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ …………………… 41
COVID-19 համավարակի դրական ազդեցությունը Հայաստանում կպչուն-սևեռուն խանգարման ժամանակ աղտոտման վախի բուժման վրա …………………… 42
Հովսեփյան Ա., Մկրտչյան Ա., Աղեկյան Է., Խաչատրյան Տ.

Պյեզովիրաբուժության մեր փորձը ռինոպլաստիկայում …………………… 48
Ենոքյան Հ.Դ.

ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԴԵՊՔԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ …………………… …………………………….………51
Ոչ ստանդարտ կլինիկական իրավիճակ քթի վիրաբուժության մեջ և դրա լուծման ուղիները …………………… 52
Պետրոսյան Կ.Ա., Անտոնյան Պ.Ա., Կատայան Շ.Հ., Խաչատրյան Զ.Ռ.

Հյուսվածքների ազատ ինքնապատվաստում ստորին վերջույթների բարդացած ուրվագծային պլաստիկայից հետո. Գրականության ակնարկ և կլինիկական դեպք …………………… 57
Պետրոսյան Կ.Ա., Աբրահամյան Դ.Օ., Անտոնյան Պ.Ա., Կատայան Շ.Հ., Խաչատրյան Զ.Ռ.

Տակոցուբո կարդիոմիոպաթիա տարեց կնոջ մոտ. Կլինիկական դեպքի նկարագրություն …………………… 64
Աստվածատրյան Տ.Ռ., Սարգսյան Ս.Հ., Հովհաննիսյան Տ.Գ. Քալանթարյան Վ.Ա., Ուստյան Գ.Հ.

ՀԱՅՈՑ ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ ԴԱՐԱՆ …………………… 69
Էզոֆագոֆունդոանաստոմոզի վիրահատության բարդությունների մասին կարդիոսպազմի ժամանակ …………………… 71
Ավդալբեկյան Ս.Խ., Ափոյան Վ.Տ.

(Երևանի բժիշկների կատարելագործման պետական ինստիտուտի գիտական տեղեկագիր, 1-1965)
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ …………………… 79