Առողջապահության և բժշկագիտության հայկական հանդես

Հայկական ԽՍՀ-ում տուլարեմիայի վարակի ուսումնասիրության մասին

Ալեքսանյան Վ.Ա, Զիլֆյան Վ.Ն, Մնացականյան Ա.Գ.
(Երևանի բժիշկների կատարելագործման պետական ինստիտուտի գիտական տեղեկագիր, 1-1965)