Առողջապահության և բժշկագիտության հայկական հանդես

Էզոֆագոֆունդոանաստոմոզի վիրահատության բարդությունների մասին կարդիոսպազմի ժամանակ